Analogous

Analogous

56"h x 48"w, Oil on Canvas

Alex and Joey

Alex and Joey

36"h x 24"w, Oil on Panel

Guncase Red-Yellow

Guncase Red-Yellow

24" square, Oil on Panel

Guncase Blue-Yellow

Guncase Blue-Yellow

24" square, Oil on Panel

Red Violet

Red Violet

24" square, Oil on Panel

Red Orange

Red Orange

24" square, Oil on Panel

Yellow Green

Yellow Green

24" square, Oil on Panel

Yellow Orange

Yellow Orange

24" square, Oil on Panel